Is het stagelopen of stage lopen?

De juiste spelling is stage lopen, met een spatie.

Hoewel het in de praktijk vaak aan elkaar wordt geschreven, is er geen enkel naslagwerk dat stagelopen als één woord vermeldt.

Ook de vervoegde vormen zijn met een spatie. Een paar voorbeelden:

  • Hoe heet dat bedrijf waar jij stage loopt?
  • Alle studenten die hier de afgelopen jaren stage liepen, hebben nu een leuke baan.
  • Heb jij al ergens stage gelopen?

Het is niet vreemd om te twijfelen over de spelling van stage( )lopen. Het is een vaste combinatie met een eigen betekenis, en veel van dat soort combinaties worden na verloop van tijd als één woord geschreven: denk aan hardlopenkroeglopen en landlopen. Het is goed mogelijk dat stagelopen op termijn ook één woord wordt, maar nu is het nog niet zover.

Vanwaar ‘lopen’?

Waarom hebben we het eigenlijk over stage lópen? Wat doet dat woord lopen daar? De combinatie stage lopen is te vergelijken met al wat langer bestaande verbindingen als school lopen (‘naar school gaan’) en college lopen (‘colleges bijwonen’). Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit verkortingen van naar school gaan en naar college gaan. Op zo’n zelfde manier is naast naar school gaan ooit de verkorte vorm schoolgaan ontstaan – die wél als één woord wordt geschreven.

Bron: OnzeTaal.nl