Waarom krijgt de ene stagiair 0 euro en de ander 1000?

Alle mbo’ers moeten een stagevergoeding krijgen, vindt de politiek. Nu zijn er nog flinke verschillen: de ene stagiair krijgt niks, de ander een paar honderd euro per maand. En een ding valt op: mbo’ers krijgen vaak veel minder geld dan studenten van hogescholen of universiteiten, blijkt uit onderzoek van NOS op 3.

Per 1 januari van dit jaar trok Van Engelshoven de stagevergoedingen bij de Rijksoverheid gelijk tussen alle opleidingsniveaus. Zij ziet de stagevergoeding als een onkostenvergoeding en die zijn voor iedereen ongeveer hetzelfde. Ze riep het bedrijfsleven op haar voorbeeld te volgen.

Maar hebben die ook naar haar geluisterd? Om dat uit te zoeken deed NOS op 3 een rondvraag bij de honderd grootste bedrijven van Nederland. Zestig gaven antwoord. Het merendeel van de bedrijven, 52, zegt nog geen gelijke stagevergoedingen te betalen aan stagiairs van verschillende niveaus. Zes daarvan hebben concrete plannen om wel gelijke stagevergoedingen te gaan betalen. Veruit de grootste groep weet het nog niet. Negen bedrijven zeggen gelijke stagevergoedingen sowieso niet te zien zitten De meeste bedrijven geven aan de markt te volgen. En de markt, die koppelt de stagevergoeding aan het opleidingsniveau. Veel bedrijven vinden bijvoorbeeld dat stagiairs van het hoger onderwijs meer bijdragen dan mbo’ers, of stellen dat hun onkosten hoger zijn, omdat ze vaker op kamers wonen. Een paar bedrijven laten weten het te duur vinden om iedere stagiair hetzelfde te betalen.

Bron: NOS.nl